Nederlands


Handswijze:
Het Gebedspastoraat Den Bosch heeft de afspraak wat met de confident besproken is, bij hen in vertrouwen blijft.
Wij, als Gebedspastoraat Den Bosch* verschaffen geen professionele, psychiatrische, psychische, counseling of sociale diensten. Ons dienstwerk is niet gebaseerd op een medisch psychologisch model, maar vanuit christelijke bijbelse principes waarin wij onderwezen en getraind zijn en hier al langere tijd ervaring mee hebben.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor een eventuele teleurstelling die het resultaat zouden zijn van onze dienst van bevrijding.
Onderteken als je de handwijze gelezen hebt en akkoord gaat. 


Naam: __________________________________  datum: ___________

* Aanwezige teamleden:
o  Marieke Sassen
o  Paula Doorenbosch
o  Ted Bauer